Search
  • Kjell Myran

Korøving pr. videokonferanse!

I disse corona-tider, opplever kulturlivet utfordrende vilkår. Vi i Hell Blueskor har, som mange andre vært nødt til å se på alternative måter å treffes på.

Dette har blant annet resultert i denne noe spesielle corona-versjonen av Both Sides Now. Vi håper å snart kunne treffes på ordentlig for å fortsette øvingene frem mot planlagt konsert til høsten/vinteren.

Enn så lenge får det duge med Teams-utgaven av (deler av) Hell Blueskor.


0 views0 comments